[Tài trợ Crowdfunding] Đại học Greenwich Việt Nam

Đại học Greenwich Việt Nam được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009, là một trong mạng lưới cơ sở quốc tế của Đại học Greenwich Vương quốc Anh.

Tới nay, Đại học Greenwich Việt Nam có hơn 6.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học như Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nigeria, Bangladesh…Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là 98%.

Nội dung đào tạo, giảng viên và cơ sở vật chất được thẩm định, công nhận về chất lượng bởi các chuyên gia của Vương quốc Anh và Đại học Greenwich. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân do Đại học Greenwich cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ tại nhiều nước trên thế giới.

 

Nền giáo dục Vương quốc Anh nổi tiếng khắp thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo được tính chuyên nghiệp và thực dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong công việc. Học tập tại Đại học Greenwich Việt Nam, sinh viên được tiếp cận với những tinh hoa của giáo dục Anh Quốc, khi tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân do đại học Greenwich cấp.

Trả lời