[Tài trợ Bạc] Dự án Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mê Kông (MBI)

MBI – Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mê Kông – là dự án hợp tác phát triển giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng ở các nước Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Myanmar và Việt Nam. MBI tin rằng chất xúc tác cho sự phát triển kinh doanh bền vững tại vùng Mê Kông đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo, tính linh hoạt và tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Mục tiêu của dự án MBI là phát triển môi trường tạo điều kiện kinh doanh trong bốn thị trường mới nổi thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) này với ba trọng tâm chính là hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phổ biến kinh doanh, và phương án tài chính thay thế.

Bốn chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo do MBI khởi xướng bao gồm: Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mê Kông (MIST), Thách thức Công nghệ nông nghiệp vùng Mê Kông (MATCh), Chương trình thử thách SMART City InnovationThử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam – FCV). MBI cũng là nhà tổ chức chính của WISE – Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh – một mạng lưới các công ty khởi nghiệp được sáng lập và lãnh đạo bởi phụ nữ ở Tiểu vùng sông Mê Kông.

Dự án này đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc. Thông tin chi tiết trên Facebook: MekongBusinessInitiative.

 

Trả lời