Cách thức đăng ký vé?

Link đăng ký tham gia chương trình miễn phí: http://bit.ly/sukiensurf2019
E: surfstartupwave@gmail.com – P: (0236) 353 9966