Đầu mối liên lạc Ban tổ chức chương trình?

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Địa chỉ: 31 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Website: http://surfstartupwave.vn
Facebook: https://www.facebook.com/surfstartupwave/
Email: dne@dnes.vn
Phone: 0236 353 9966