Quyền lợi khi tham gia gian hàng?

Quyền  lợi khi tham gia gian hàng tại sự kiện SURF 2019

  • Được giới thiệu thông tin dự án trên hệ thống các kênh Mạng xã hội thuộc sự kiện SURF: website, fanpage, youtube….
  • Được giới thiệu thông tin dự án trên 2000 brochure phát hành tại SURF
  • Được nhắc tên dự án trong Tạp chí cá chuồn phát hành năm 2019.
  • Cơ hội quảng bá và giới thiệu thương hiệu sản phẩm/dịch vụ công ty đến hơn 2000 khách hàng tiềm năngtại sự kiện.
  • Cơ hội cập nhật các công nghệ mới, tìm hiểu các mô hình đổi mới sáng tạo.
  • Cơ hội để kết nối , hợp tác kinh doanh với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.
  • Học hỏi từ hơn 50 chuyên gia, diễn giả trên thế giới chia sẻ về các chủ đề kiến thức công nghệ và kinh doanh nổi bật.