Liên hệ

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG - DNES

LIÊN HỆ

  Địa chỉ: 31 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Website: dnes.vn

  Số điện thoại: 0236 353 9966

  Email: info@dnes.vn