Hacked by Sid Gifari


From Team_CC

ICQ : sidgifari1234
SURF – Danang Startup Wave

CÙNG ĐẾM NGƯỢC

Đến ngày 25/11/2022

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI

SURF là ngày hội khởi nghiệp lớn nhất hằng năm tại khu vực Miền Trung Việt Nam, bao gồm Hội thảo khoa học, triển lãm, chương trình kết nối đầu tư, trình bày ý tưởng khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động khác. Năm 2022, SURF trở lại với diện mạo mới nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho các nhà khởi nghiệp và kinh doanh tại khu vực cùng các hoạt động trọng điểm như Hội thảo, Triển lãm VR và Tuyển chọn 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc vào Techfest 2022.

Hội thảo khoa học

Triển lãm

Kết nối đầu tư

HỘI THẢO KHOA HỌC

plus

Hội thảo 1: Hội thảo khoa học Đối thoại chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

plus

Hội thảo 2: Hội thảo khoa học Xây dựng mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

plus

Hội thảo 3: Hội thảo khoa học mô hình vườn ươm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học

plus

Hội thảo 4: Hội thảo khoa học Đổi mới sáng tạo trong khu vực công

CHƯƠNG TRÌNH

- Khu đổi mới sáng tạo và Khung pháp lý thử nghiệm - Cơ sở pháp lý và thực tiễn 

- Mô hình khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

- Mô hình Khu đổi mới sáng tạo - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

- Các gợi ý cho thành phố Đà Nẵng nghiên cứu áp dụng trong thời gian đến.

Địa điểm: Hội trường Edison, tầng 2, Trường Đại học Đông Á

Địa điểm: Hội trường 709, Tầng 7, Trường Đại học Đông Á

Địa điểm: Phòng họp 303, tầng 3, Trường Đại học Đông Á

10h00 - 16h30: Tại Khu vực triển lãm gian hàng, tầng 2, Trường Đại học Đông Á

10h00 - 16h30: Tại Phòng 301, 304, 306, tầng 3, Trường Đại học Đông Á
Các đối tác ký kết hợp tác tại sảnh triển lãm

ĐĂNG KÍ THAM GIA

Thời hạn đăng kí: 22/11/2022

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Tổ chức triển lãm tại nền tảng thực tế ảo - vrFairs.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sở đại diện cho Uỷ ban Nhân dân thành phố quản lý các hoạt động liên quan đến Khoa học và Công nghệ. Các hoạt động này bao gồm: củng cố và mở rộng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Ứng dụng bức xạ và phóng xạ; An toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức các dịch vụ công liên quan đến các lĩnh vực trực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Website: dost.danang.gov.vn

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

SỞ - BAN - NGÀNH

 • Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng 

 • Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng 
 • Sở Ngoại vụ 
 • Công an thành phố 
 • Sở Văn hóa và Thể thao 
 • Sở Du lịch 
 • Sở Giao thông vận tải  
 • Sở Thông tin và truyền thông 
 • Sở Kế hoạch và đầu tư 
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 • Sở Giáo dục và Đào tạo 
 • Sở Lao động – Thương binh và xã hội 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

 • Đại học Đà Nẵng và các trường đại học, cao đẳng khác 

 • Đại học Đông Á 

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG

 • Đài phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

 • Báo Đà Nẵng
 • Cổng Thông tin điện tử thành phố
 • Vietnam Startup TV 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 
1 natec
2 NSSC
3 Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng
4 Đại học Đông Á
5 Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng
VNPT
weangels
 

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

 
1 metaverse village
2 Techfest Vietnam
3 vn START UP
4 songchan
5 hoang tra travel
6 https://bizverse.io/
7 https://selly.vn/
8 https://www.dat.bike/
9 https://hekate.ai/
a https://tekup.vn/
b Misa
c https://botbanhang.net/
d https://home.ahamove.com/