Vo Duy Khuong – Chairman of Danang Business Incubator

Cũng giống như tạo nên một công ty thành công, việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đối với tôi là một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng cực kỳ thú vị. Chúng tôi mong muốn xây dựng DNES trở thành một thành tố quan trọng trong việc đưa Đà Nẵng trở thành đơn vị dẫn đầu về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Ryu Hirota- IMJ Investment Partners

“Thank you very much for inviting me to the inaugural Da Nang Startup Fair 2016 and giving me an opportunity to speak to the audience. It was such a pleasure to visit Da Nang for the first time and get to know the place/people there.”