SURF 2023: LAN TỎA THÔNG ĐIỆP “ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng – SURF 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 29/9 tại Trường Đại học Duy Tân. 

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ, kết nối cho các dự án, startup giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với nhiều nguồn lực, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. SURF 2023 được kỳ vọng sẽ là sân chơi kết nối giữa các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, bao gồm các dự án khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý,… Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp tiếp cận với nguồn lực, hỗ trợ cần thiết để phát triển, đồng thời giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác tiềm năng.

Thông qua sự kiện, các bên liên quan kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả sau:

  • Tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng: Sự kiện sẽ giúp các thành tố trong hệ sinh thái có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy hợp tác, phát triển.
  • Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng: Sự kiện sẽ tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với nguồn lực, hỗ trợ cần thiết để phát triển.
  • Góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là thành phố khởi nghiệp: Sự kiện sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là thành phố năng động, sáng tạo, cởi mở và thân thiện, thu hút các dự án khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Dựa trên những kết quả đạt được của các kỳ SURF trước, các chuyên gia đưa ra một số đề xuất cho SURF 2023 như sau:

  • Tổ chức có trọng tâm, hướng tới các lĩnh vực khởi nghiệp có tiềm năng phát triển tại Đà Nẵng: Điều này sẽ giúp các dự án khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn lực, hỗ trợ phù hợp hơn.
  • Mở rộng quy mô và phạm vi của sự kiện: Điều này sẽ giúp thu hút nhiều dự án khởi nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau cả trong nước và quốc tế, tạo sức lan tỏa và tác động lớn hơn.
  • Tăng cường kết nối các thành tố trong hệ sinh thái: Điều này sẽ giúp các dự án khởi nghiệp tiếp cận với nhiều nguồn lực, hỗ trợ cần thiết để phát triển.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), cho rằng SURF 2023 cần được tổ chức có trọng tâm, hướng tới các lĩnh vực khởi nghiệp có tiềm năng phát triển tại Đà Nẵng. Điều này sẽ giúp các dự án khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn lực, hỗ trợ phù hợp hơn.

Ngoài ra, ông Chương cũng đề xuất ban tổ chức SURF 2023 cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh của các kỳ SURF trước và đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của cộng đồng như cần có tiêu chí đánh giá chặt chẽ hơn để lựa chọn, bảo đảm chất lượng các dự án khởi nghiệp tham gia; mở rộng quy mô và phạm vi của sự kiện để thu hút nhiều dự án khởi nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau cả trong nước và quốc tế nhằm tạo sức lan tỏa và tác động lớn hơn. Đồng thời, tăng cường kết nối các thành tố trong hệ sinh thái để giúp các dự án khởi nghiệp tiếp cận với nhiều nguồn lực, hỗ trợ cần thiết để phát triển.

Admin DNES

Trả lời