Bà Nola E. Masterson

@

Nhà đầu tư chủ chốt, Quỹ Femtech 1&2 – Portfolia