Bà Trần Thị Phương Thảo

@

Giám đốc quốc gia New Energy Nexus tại Việt Nam