Ông Lý Đình Quân

@

Giám đốc điều hành Trung tâm ươm tạo sông hàn (SHI)