Bà Lê Thị Thục

@

Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ