– Phiên tọa đàm

Nội dung:

Phiên tọa đàm: Mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước, startup tham gia tọa đàm, trao đổi, hiến kế…

Nội dung tọa đàm:

– Nhận diện điểm mạnh và yếu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

– Cơ chế đặc thù để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

– Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Thực hiện:

– Ông Phạm Hồng Quất –  Cục trưởng – Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

– Ông Hoàng Minh – Giám Đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

– Ông Lê Đức Viên – Giám Đốc Sở khoa học và Công nghệ

– Ông NGƯT.AHLĐ.TS. Lê Công Cơ – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân.

– Lãnh đạo Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông

– Ông Trần Trí Dũng Đại diện Swiss EP (Điều phối)