– Định hướng các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố Đà Nẵng

Ông Phạm Hồng Quất – Cục Trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Phát triển Công nghệ thiết kế vi mạch và bán dẫn – Cơ hội và thách thức cho Đà Nẵng từ Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Lãnh đạo Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông