HỘI THẢO KHOA HỌC: HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ -SURF 2023

Vào ngày 29/9/2023 tại Phòng hội thảo số 1 tầng 6, Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra hội thảo khoa học về Hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới.

Đây là một sự kiện được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ, với sự tham gia của Công ty TNHH Đầu Tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, và đơn vị phối hợp Swiss EP.

Chủ đề của hội thảo là kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương với các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế. Đây là một vấn đề cực kỳ cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá và các ứng dụng công nghệ mới.

Sự kiện được chủ trì bởi các lãnh đạo sở khác nhau, trong đó có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng Lê Hoàng Phúc, Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu Tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng, và Lãnh đạo Sở KH & CN Quảng Nam.

Chương trình diễn ra từ 14h đến 16h30 và bao gồm nhiều nội dung chủ đề khác nhau. Trong đó, có định hình Đà Nẵng là điểm cầu quốc gia trong kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế; chia sẻ về nguồn lực và tư duy hỗ trợ của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy các startup Việt; mô hình Draper House Đà Nẵng trong Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu và các toạ đàm về nguồn lực quốc tế trong việc hỗ trợ và thúc đẩy startup tại địa phương.

Thành phần tham dự trong toạ đàm gồm có ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á; ông Joe Tan, Phó Chủ tịch Sing – Viet Impact Ventures; bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc quốc gia New Energy Nexus tại Việt Nam (điều phối); ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH MTV Dat Bike Việt Nam và ông Nguyễn Quang Phước, Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc.

Sự kiện này được coi là một bước tiến lớn trong việc kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng với các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế. Sự hợp tác giữa các đơn vị tổ chức và phối hợp cùng nhau là một cách hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển của các startup tại Đà Nẵng. Chúng ta chờ đợi những thành quả tốt đẹp trong tương lai.

Trả lời