Sự kiện SURF 2019 là miễn phí hay bán vé?

SURF 2019 là sự kiện hoàn toàn miễn phí.
Đăng ký tham gia tại link: http://bit.ly/sukiensurf2019
E: surfstartupwave@gmail.com – P: (0236) 353 9966