[:en]Booth’s benefits[:vi]Quyền lợi khi tham gia gian hàng?[:]

[:en]

Your benefits:

 • Introduced the start-up project information on SURF’s social and event platforms: website, fanpage, youtube, etc.
 • Mentioned in SURF Magazine 2021.
 • Opportunity to promote and introduce the brand name / company services to more than 2,000 potential customers at the event.
 • Opportunity to update new technologies and learn innovative models.
 • Opportunity to connect and cooperate with domestic and foreign businesses.
 • Recruitment and talent hunt.
 • Learning from over 50 experts and speakers around the world on outstanding technology and business topics.

  [:vi]

  Quyền lợi khi tham gia gian hàng tại sự kiện SURF 2021

  • Được giới thiệu thông tin dự án trên hệ thống các kênh Mạng xã hội thuộc sự kiện SURF: website, fanpage, youtube….
  • Được nhắc tên dự án trong Tạp chí cá chuồn phát hành năm 2021.
  • Cơ hội quảng bá và giới thiệu thương hiệu sản phẩm/dịch vụ công ty đến hơn 2000 khách hàng tiềm năng tại sự kiện.
  • Cơ hội cập nhật các công nghệ mới, tìm hiểu các mô hình đổi mới sáng tạo.
  • Cơ hội để kết nối , hợp tác kinh doanh với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.
  • Học hỏi từ hơn 50 chuyên gia, diễn giả trên thế giới chia sẻ về các chủ đề kiến thức công nghệ và kinh doanh nổi bật.

  [:]