Liên hệ

[:en]

DANANG BUSINESS INCUBATOR – DNES

CONTACT US

      Address: 31 Tran Phu street, Hai Chau district, Danang City

    Website: dnes.vn

     Phone: 0236 353 9966

    Email: [email protected]

  [:vi]

  VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG - DNES

  LIÊN HỆ

     Địa chỉ: 31 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

     Website: dnes.vn

     Số điện thoại: 0236 353 9966

     Email: [email protected]

   [:]