Tair Kowalsky

@ SigmaLabs Accelerator (CEO) & HAC (Founder)

Tair Kowalsky là giám đốc điều hành & tổng giám đốc của SigmaLabs Accelerator, và là Nhà sáng lập HAC – Herzliya Accelerator Center. Tair cũng là giảng viên và là nhà cố vấn tại Trung tâm liên ngành Đại học Herzliya. Là người đứng đầu và là nhà sáng lập các chương trình tăng tốc khởi nghiệp (accelerator), Tair làm việc với các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu trong các thử thách phát triển kinh doanh của họ.
Tair là một diễn giả quốc tế, đại diện cho hệ sinh thái Israel và tập trung vào các lĩnh vực B2G, B2B cũng như tăng tốc khởi nghiệp tại Israel. Tair cũng tham gia hướng dẫn các chương trình quốc tế đến từ Rhode Island, Áo, Pháp, DC, Trung Quốc,…