Shuyin Tang

@ Patamar Capital - Partner

Shuyin là một lãnh đạo cấp cao tại Patamar Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm nhắm đến rủi ro tương xứng với lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình, đồng thời tìm cách mở ra những cơ hội kinh tế tốt hơn cho các cộng đồng thu nhập thấp của châu Á. Patamar Capital hỗ trợ các doanh nhân đang xây dựng các công ty tăng trưởng cao với tầm nhìn giải quyết các vấn đề phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á trên quy mô lớn. Shuyin chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của Patamar tại khu vực tiểu vùng sông Mekong và Philippines.

Bà có kinh nghiệm trong việc tư vấn chiến lược mở rộng (Bain & Company), tư vấn phát triển (TechnoServe) và đầu tư tác động (Patamar Capital, LGT Venture Philanthropy) ở Úc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Bà từng làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ, mảng dịch vụ công của Úc cũng như tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy và UNICEF.

Shuyin được nhận danh hiệu “100 người phụ nữ có ảnh hưởng” của Úc do Tạp chí Tài chính Úc trao tặng vào năm 2015 và là một trong 21 Lãnh đạo trẻ châu Á do Hiệp hội Châu Á trao tặng năm 2016. Bà tốt nghiệp Đại học Quốc gia Úc với bằng danh dự summa cum laude và đồng thời được tặng Huân chương của trường Đại học.