Sarah Kuhlemann

@ Hub Hoi An Coworking Space - Founder & Owner

Tôi là Sarah Kuhlemann, người sáng lập HUB HOI AN Coworking Space. Tôi bắt đầu đi du lịch thế giới như một người du mục kỹ thuật số. Được tiếp xúc với vẻ đẹp và sức mạnh của các không gian làm việc hợp tác, tôi quyết định tạo ra một không gian nơi những trí tuệ đẹp đẽ có thể gặp nhau và chia sẻ sự độc đáo của họ. Năng lượng trong các cộng đồng này là điều đã giúp tôi gìn giữ giấc mơ của mình cho đến khi tôi có thể biến nó thành hiện thực vào tháng 4 năm 2017.