Saikit Ng

@ Captii Ventures - Chief Executive

SaiKit điều hành nhóm Captii Ventures và dành rất nhiều thời gian để kết nối với các công ty khởi nghiệp trên toàn Đông Nam Á. SaiKit hỗ trợ những người sáng lập được đầu tư trên nhiều khía cạnh, từ chiến lược, phát triển kinh doanh đến việc gọi vốn cho doanh nghiệọ.