Ryu Hirota

@ Spiral Ventures - Principal

Ryu là Chủ tịch tại Spiral Ventures – một công ty đầu tư mạo hiểm của Nhật Bản có trụ sở chính tại Singapore, tập trung đầu tư vào khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Ryu phụ trách tìm kiếm cơ hội đầu tư và đảm bảo sự tăng trưởng của các công ty được đầu tư trong khu vực Đông Nam Á.