Nicole Nguyen

@ Infinity Blockchain Ventures - Head of Asia Pacific

Nhà tổ chức của Hackathon về Blockchain đứng đầu Việt Nam và Tuần lễ Blockchain Việt Nam. Tác giả của Báo cáo Toàn cảnh về Blockchain số 1 Việt Nam. Diễn giả về đề tài blockchain tại TEDx, Seamless Asia, Tuần lễ Blockchain Thượng Hải và chuỗi workshop về blockchain của Ngân hàng Thế giới. Nicole từng là Trưởng phòng Marketing Doanh nghiệp và Tiếp cận Cộng đồng ở Infinity Blockchain Labs. Trưởng khu vực Châu Á – Thái bình Dương cho Infinity Blockchain Ventures – công ty cung ứng dịch vụ ươm tạo và tư vấn cho những nhân tố thay đổi cuộc chơi blockchain trong khu vực.