Nguyễn Phi Vân

@ Retail & Franchise Asia - Chairwoman

Chuyên viên cấp cao trong lĩnh vực thương hiệu, bán lẻ và phát triển chuỗi nhượng quyền thương hiệu ở thị trường các nước đang phát triển, đặc biệt là ở thị trường Châu Á, Trung Đông, châu Phi và Đông Âu. Bà cũng là cố vấn chiến lược tại Asia Pacific Chief Marketing Officer Council (CMO) và Saigon Innovation Hub, đồng thời cũng là cố vấn của các sáng kiến chính phủ về chuỗi nhượng quyền thương hiệu. Bà nhận giải thưởng Lãnh đạo ngành Bán lẻ năm 2015 được trao bởi Hội đồng Bán lẻ Châu Á, giải thưởng Top 100 Trí tuệ Bán lẻ Toàn cầu năm 2017 được trao bởi Hội đồng Bán lẻ Thế giới và là tác giả của 5 cuốn sách.