Ngô Phương Trà

@ National Office of Intellectual Property of Vietnam - Deputy Head of Da Nang Office

– Học vị: Thạc sỹ.
– Kinh nghiệm 17 năm công tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
– Nghiên cứu chuyên sâu về Luật sở hữu trí tuệ và Quản trị tài sản trí tuệ.
– Tham gia giảng dạy môn Luật sở hữu trí tuệ tại một số trường đại học, một số chuyên đề trong chương trình đào tạo Quản trị tài sản trí tuệ của Sở KH&CN Tp.HCM.
– Tư vấn, đào tạo, tuyên truyền về Luật Sở hữu trí tuệ và Quản trị tài sản trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.