Linh Hoang

@ CirCO - Co-founder & CEO

CirCO mang tới một không gian làm việc và một cộng đồng đầy năng động và có tính cộng tác cao, giúp các thành viên của họ phát triển. Circo không chỉ cung cấp một không gian văn phòng đáp ứng nhu cầu năng suất, mà còn cung cấp các dịch vụ, sự kiện và nền tảng để kết nối các thành viên trong hệ sinh thái.