Jukka Viitanen

@ Resolute HQ Inc., Hubconcepts Inc. - CEO

Tiến sĩ Jukka Viitanen có nhiều kinh nghiệm quốc tế trong việc lập kế hoạch và quản lý môi trường đổi mới sáng tạo cho toàn cầu . Ông đã làm việc ở một số tổ chức ở Châu Á, Châu Đại Dương và tham gia thành lập Viện Khoa học Phần Lan tại Nhật Bản, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Phần Lan – FinNode Nhật Bản và tư vấn Insight Châu Á-Thái Bình Dương trong suốt 15 năm ở nước ngoài. Tiến sĩ Viitanen là một serial entrepreneur và là đối tác sáng lập của Hubconcepts Inc. và Resolute HQ inc.