Joe Ruelle

@ Google - Territory Manager, Vietnam - Google Cloud

Joe là người đứng đầu mảng phát triển kinh doanh cho Google Cloud tại Việt Nam. Ông chuyên về Learning APIs, kho dữ liệu và tự động tiếp thị. Ông thông thạo tiếng Việt và đã làm việc cho Google được ba năm. Ông cũng là một blogger nổi tiếng và trước đây là một người dẫn chương trình truyền hình ở Việt Nam, được biết đến với biệt danh Dâu Tây.