Bùi Hải An

@ O2 Financial - Co-founder and CEO

Hải An là người đồng sáng lập và CEO của O2 Financial, một công ty xây dựng nền tảng phân phối cho các sản phẩm tài chính và fintech. Ông cũng là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của MSV Tech, bộ phận công nghệ của 7-Eleven Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật số và công nghệ đầu cuối. Trước đây, ông điều hành và thực hiện công việc tiếp thị tại Silicon Straits Foundry, một nhà máy sản xuất sản phẩm/ phần mềm làm việc với các cá nhân và doanh nghiệp để biến ý tưởng thành hiện thực, cung cấp các sản phẩm công nghệ đặc biệt thông qua kỹ thuật mạnh mẽ, tư duy tinh gọn và thiết kế đầy cảm hứng.