Bobby Liu

@ Topica Edtech Group - Senior Director & Topica Founder Institute - Co-director

Bobby Liu là một công dân toàn cầu, đã sống và làm việc ở 5 quốc gia khác nhau. Ông là một người say mê học tập, luôn đánh giá cao sự khác biệt trong nền tảng văn hóa cũng như nguồn động lực của mỗi người.

Là một người rất giàu ý tưởng, Bobby Liu bắt đầu xây dựng một không gian làm việc chung/vườn ươm với tên gọi Hub.IT (http://hubitasia.com). Không gian này cung cấp cho các doanh nhân trẻ một môi trường thuận lợi để sáng tạo, đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những đóng góp của ông vào công cuộc xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh tại Hà Nội và Việt Nam. Hub.IT đã được Topica mua lại vào cuối năm 2015. Hiện Bobby Liu là Giám đốc cấp cao của Topica Edtech Group và cũng đồng giám đốc của Viện Sáng lập Topica.

Bobby Liu hiện cũng là một mentor của Chương Trình Bệ phóng Tăng tốc cho các lập trình viên Google (Google Developer Launchpad Accelerator) và cũng đang tư vấn cho nhiều công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á.

Ông cũng hoạt động tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp, tình nguyện dành thời gian để tư vấn cho các công ty khởi nghiệp và giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Một trong những sáng kiến tiên phong của ông là nền tảng chung có tên gọi Techfest‍‍‍‍‍‍.