Annie Reynolds

@ Girls Who Code, New York - Facilitator

Annie Reynolds là một sinh viên người Mỹ đang nghiên cứu về tương tác giữa máy tính và con người trong chương trình Thạc sĩ tại Đại học New York ở Oswego. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2019. Cô đã tốt nghiệp đại học với hai bằng về Khoa học thông tin và Khoa học nhận thức. Cô hiện đang tiến hành nghiên cứu người dùng tại Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng. Reynolds khởi đầu câu lạc bộ Girls Who Code trong cộng đồng địa phương của mình và là một người ủng hộ nhiệt tình cho sự thành công của phụ nữ trong các lĩnh vực công nghệ. Chủ đề nghiên cứu của cô bao gồm AR, công nghệ giáo dục và công nghệ hỗ trợ.