[Tài trợ Bạc] Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp Swiss EP

Swiss EP là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sĩ, có văn phòng chính đặt tại TPHCM. Chương trình được thực hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, tăng cường tính sẵn sàng của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để khởi nghiệp, kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Chương trình tập trung cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia quốc tế và đội ngũ dự án ở Việt Nam.

Chương trình bao gồm các cấu phần chính sau: hoạt động cố vấn khởi nghiệp, hoạt động đầu tư thiên thần, xây dựng năng lực cho các thành viên trong hệ sinh thái và truyền thông, và tạo điều kiện để kết nối/hợp tác với khu vực và quốc tế.

Swiss EP hỗ trợ sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp và các thành phần của hệ sinh thái thông qua nhiều hoạt động hướng tới các mục tiêu:

  • Mở rộng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp (mentors) trong nước và không ngừng nâng cao năng lực cố vấn;
  • Đẩy mạnh mô hình kinh doanh (xây dựng và phát triển bền vững) của các vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình tăng tốc khởi nghiệp;
  • Nhận diện và hỗ trợ mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào start-ups và các doanh nghiệp nhỏ;
  • Gia tăng sự nhận biết về tầm quan trọng của khởi nghiệp và những đóng góp tích cực mà cộng đồng này đem lại cho nền kinh tế và cho xã hội (hoạt động truyền thông);
  • Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cho các start-ups, nhà đầu tư, nhà cố vấn khởi nghiệp (mentors) là nữ giới cũng như lực lượng nữ giới tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện kết nối với quốc tế (Chương trình NexGen Woman Bootcamp);
  • Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cho các tổ chức trong hệ sinh thái, các nhà đầu tư và các thành viên trong hệ sinh thái, tạo điều kiện kết nối với quốc tế (chương trình trao đổi peer-to-peer learning)

Trả lời